Van zwerver tot boer + eerste dorpen in de Lage Landen

Opdracht 1:

Bekijk de tekening hieronder. Door te kijken naar de tekening kom je al heel wat te weten over de levenswijze van de mensen op de tekening.

a) Schrijf een aantal belangrijke kenmerken die ontdekt op de tekening in verband met de levenswijze van de mensen op in je werkbundel.

b) Wanneer leefde deze mensen?

Opdracht 2:

Bekijk de tekening.

a) Zijn deze mensen zwervers of boeren?

b) Waaraan kan je zien dat deze mensen zwervers of boeren zijn?

c) Wanneer was er sprake van de eerste boeren?

d) In welk land waren er de eerste boeren?

e) Welke gewassen teelde de boeren?

f) Welke werktuigen gebruikten ze?

Opdracht 3:

a) Wanneer ontstonden de eerste nederzettingen?

b) Waar begonnen de boeren hun huizen te bouwen?

Opdracht 4:

Kaartopdracht: Maak gebruik van verschillende kleuren.

a) Zoek een geschikte landkaart van België.

b) Duid op de kaart van België aan in welke gemeente je woont.

c) Duid op de kaart van België aan waar de eerste mensen geleefd hebben.

d) Duid op de kaart van België aan waar de eerste nederzettingen ontstaan zijn.

Opdracht 5:

a) Hoe maakten de mensen vroeger vuur?

b) Waarom maakten ze vuur?

c) Wat heb je allemaal nodig om vuur te maken?