2. Egypte, geschenk van de Nijl

Opdracht 1:

Bekijk de kaart van Egypte.

Het grootste deel van Egypte bestaat uit woestijn, slechts een smalle strook langs de Nijl is vruchtbaar land. Dat dit gebied wel vruchtbaar is heeft te maken met de jaarlijkse overstromingen van de Nijl. Als het waterpeil in de Nijl weer daalt blijft er elk jaar een klein beetje vruchtbaar slib achter.

Download deze kaart van Afrika.

a) Kleur op de kaart het water blauw.

b) Kleur het vruchtbare gedeelte van Egypte groen.

c) Kleur de woestijn geel.

Afbeelding van michael aldridge via Pixabay

Opdracht 2:

Zoek de drie grote periode op van de landbouw die door de Nijl bepaald werd.

Zet per periode de maanden bij, wat de boeren deden tijdens die periode.

Opdracht 3:

a) Welke werktuigen gebruikten de boeren om aan landbouw te doen?

b) Welke gewassen werden er geteeld?

c) Waarom noemde men de Nijl het geschenk van Egypte?

Opdracht 4:

a) Hoe groot is de Nijl?

b) Hoeveel water stroomde er door de Nijl?

c) Vergelijk de Nijl met de Schelde.

Opdracht 5:

a) Wat is de naam van de eerste boten op de Nijl?

b) Waarvan was die boot gemaakt?

c) Waarvoor werd die boot gebruikt?

d) Er waren ook nog houten boten. Wat vervoerde deze houten boten?